Výkup všetkých druhov papiera,

Výkup všetkých druhov papiera,

 

Zameranie nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom.

Výkup všetkých druhov papiera,vrátane kníh,

Skartovanie st.č.3 dôverne

Likvidácia archívov.

Autodoprava do 3.5t + vlek 1.5t Vozidla 8 až 17 m3